رسم مربع ص

را برای این گذاشتم که حاشیه اضافی را حذف کند، پس شما در کل نیازی نیست در متن اصلی خود این سه خط را وارد کنید. مدل پله برای مشاهده و یادگیری بیشتر تا هفته آینده نزد دانشجویان است

2022-12-09
    المدينة الدمام طيران
  1. رسم فنی
  2. معادلهٔ خط مماس بیضی
  3. 50 على شارع 6متر 8
  4. حل المعادلة: س2 - 12س + 3 = 8 بإكمال المربع
  5. اليك مجموعة من المفردات و العبارات
  6. 2
  7. 1- جرب اي font تاني